Nie ma podstaw do zmiany lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie bez zmian: zmiana oznaczałaby opóźnienia do 10 lat.
Podziel się swoją opinią
Reklama

Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa zmianę lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej?

Nie ma podstaw do zmiany lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Decyzja o lokalizacji elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest ostateczna. Zmiana lokalizacji oznaczałaby rozpoczęcie od początku całego procesu, w tym badań które trwały od 2017 r., czyli opóźnienie całej inwestycji nawet o 10 lat.

Kiedy Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzję zasadniczą dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej?

11 lipca 2023 roku Minister Klimatu i Środowiska, na wniosek Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, wydał decyzję zasadniczą, która formalnie potwierdziła, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Dokument ten uprawnia Polskie Elektrownie Jądrowe do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych oraz późniejszego pozwolenia na budowę we wskazanej w decyzji lokalizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy pierwsza polska elektrownia jądrowa otrzymała decyzję środowiskową i decyzję lokalizacyjną?

Spółka PEJ uzyskała już kluczowe decyzje administracyjne, w szczególności 19 września 2023 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszej elektrowni jądrowej, a 26 października 2023 r. wojewoda pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Dzięki decyzji o ustaleniu lokalizacji spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymała prawo do dysponowania terenem na potrzeby prac przygotowawczych oraz budowy obiektu, a także późniejszej eksploatacji elektrowni jądrowej.

Kiedy rozpoczął się proces uzyskiwania decyzji środowiskowej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej?

Uzyskanie decyzji środowiskowej i w jej następstwie decyzji o wyznaczeniu lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej poprzedziły rozpoczęte przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe w 2017 roku wielowymiarowe badania środowiskowe, których realizacja jest wymagana prawem w przypadku realizacji projektów jądrowych. Te badania obejmowały 32 obszary tematyczne, w tym z zakresu geologii, sejsmiki, hydrologii czy demografii. W wyniku badań spółka przygotowała raport środowiskowy, który w 2022 r. został złożony na ręce Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. We wrześniu 2023 roku spółka uzyskała decyzję środowiskową. Decyzja była konsultowana przez wymagany prawem czas, zarówno z 14 krajami w ramach konwencji Espoo (konsultacje transgraniczne), jak i w ramach konsultacji krajowych. Przed konsultacjami, dokumentacja dotycząca projektu była dostępna na stronach GDOŚ.

kom/ wkr/

Reklama
Podziel się swoją opinią


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *