Nie będzie ograniczeń w dostępie do leczenia onkologicznego

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej zapewni opiekę każdemu pacjentowi. Wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy.
Podziel się swoją opinią
Reklama

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzięki temu żaden pacjent nie zostanie pozbawiony opieki onkologicznej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, przypomniał również o wzmocnieniu działań dyplomatycznych Polski na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Zapowiedział także pierwsze posiedzenie Zespołu roboczego do spraw Funduszu Kościelnego.

Wsparcie onkologiczne w kilkuset szpitalach w Polsce

Rząd zmienił termin przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Zostanie on przesunięty z 1 kwietnia 2024 roku na 1 kwietnia 2025 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał również więcej czasu na rzetelną weryfikację podmiotów, które udzielają świadczeń opieki onkologicznej.

Przesuwamy termin wejścia w życie części przepisów Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzięki temu zachowujemy możliwość korzystania ze wszystkich terapii onkologicznych we wszystkich szpitalach, które dzisiaj tę terapię prowadzą. Nie będzie żadnych ograniczeń” – mówił Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przyjęte rozwiązania podyktowane są dobrem pacjentów. Bez zmiany przepisów, od 1 kwietnia 2024 roku nawet kilkaset szpitali mogłoby stracić możliwość realizacji świadczeń na rzecz pacjentów onkologicznych.

Dzięki temu zapewniamy wsparcie onkologiczne we wszystkich szpitalach w Polsce. Opieką zostanie objętych szacunkowo 7,5 tysiąca pacjentów z 259 szpitali” – dodał Władysław Kosiniak – Kamysz.

Polska ofensywa dyplomatyczna na rzecz Ukrainy

Nie ma sprawy ważniejszej niż bezpieczeństwo. Dla naszego rządu, dla koalicji 15 października nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo Polski. Musimy przygotować wspólne, silne stanowisko na szczyt jubileuszowy NATO, który odbędzie się w lipcu w Waszyngtonie” – podkreślił Wicepremier i Minister Obrony Narodowej.

Wicepremier wskazał, że na arenie międzynarodowej można zaobserwować oswajanie się z tym, że w Ukrainie toczy się wojna. A do tego nie można dopuścić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To jest nasza odpowiedzialność, żeby pobudzać całą Europę do jak najsilniejszego działania na rzecz wsparcia walczącej Ukrainy. Nie można zapomnieć o tym, że tam giną każdego dnia ludzie i nie można przejść do porządku dziennego i zostawić się w trybie działań tylko i wyłącznie spokoju w Europie. Mówię tu szczególnie o przemyśle – to będzie nasze zadanie. Zwołany zostanie Komitet do spraw bezpieczeństwa – to jest też ważna inicjatywa, którą w przyszłym tygodniu będziemy realizować” – tłumaczył Władysław Kosiniak – Kamysz.

Pierwsze posiedzenie Zespołu roboczego ds. Funduszu Kościelnego

Wicepremier poinformował o zwołaniu w najbliższy piątek, 9 lutego pierwszego posiedzenia Zespołu roboczego do spraw Funduszu Kościelnego. Jego zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji dla Rady Ministrów w zakresie realizacji zapisów Konstytucji związanych z wolnością religijną i relacji pomiędzy państwem i kościołem.

Obowiązujące przepisy mają swoją długą historię – pierwsza ustawa została uchwalona w 1950 roku. Warto popracować nad rozwiązaniami, które będą wypełniać normy konstytucyjne – czyli wolności wyznania i co za tym idzie relacji państwa z różnymi związkami wyznaniowymi” – wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Reklama
Podziel się swoją opinią


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *